Home > Activiteiten > CaVe

 Catechisatie en Vereniging     CaVe

logo_cave

vergaderkalender

CaVe is een afkorting van Catechisatie en Vereniging. Jongeren van 12 jaar en ouder komen van september t/m mei wekelijks in groepen bij elkaar. Doel is om God en de Bijbel nog beter te leren kennen en begrijpen.

Deze groepen zijn gerangschikt op leeftijd, zodat met leeftijdsgenoten gewerkt en gesproken kan worden. Onder leiding van meestal 2 volwassenen is de jeugd d.m.v. verschillende werkvormen bezig met o.a. het gebed, de kerk en sacramenten, de apostolische geloofsbelijdenis, de lijn van de Bijbel en de wet. Daarbij wordt natuurlijk telkens de link gelegd naar het hier en nu.

Daarnaast worden er voor de jongeren verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een dropping, het jaarlijks terugkerende kamp, sporttoernooien of een spooktocht

Wilt u meer weten neem gerust contact met de taakgroep jongeren, cave.gkv@uithuizermeeden.nl