Home > Informatie > Extra info

Op deze pagina vind u allerlei links naar andere websites en organisaties.

Dit KoningskindIedereen is nodig 
Daarom ondersteunen wij mensen met een beperking. Thuis, in de kerk en samenleving.    dit Koningskind

Basisschool het Prisma Het Prisma school met de bijbel (via VGPONN)
Gereformeerd onderwijs in Uithuizermeeden
Langelandsterweg 1   9982BC

praktijdcentrum dienstverlening in de kerken Het Praktijkcentrum ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Het Praktijkcentrum bundelt wetenschappelijk en praktijkgericht theologisch onderzoek met praktijkervaring.
Het Praktijkcentrum richt zich in zijn programma op vraagstukken die leven in de kerken en bij de uitvoering van het programma wordt gebruik gemaakt van de grote kennis en ervaring die aanwezig is in de kerken.

Image result for beleefmee

Heeft u een live-uitzending gemist? Of wilt u graag een uitzending terugzien? Op deze pagina vindt u de herhalingen van deze uitzendingen. Let op, deze uitzendingen zijn niet gemonteerd, dus pauzes e.d. komen er ook in voor, u kunt dan door scrollen. Beleef mee is een website van de Luisterpost | Bralectah.

Opkijken.nlOpkijken.nl ondersteunt en moedigt aan in het geloof
Opkijken.nl is een website voor christelijk multimediaal materiaal. Samen met jou verzamelen we filmpjes, preken, plaatjes en andere documenten die je kunt gebruiken voor het werk in de kerk of voor je eigen geloofstoerusting. Opkijken is een website van de Luisterpost | Bralectah.

De website www.homoindekerk.nl is een initiatief van de Landelijke Vergadering van de NGK en de Generale Synode van de GKV. Sinds juni 2010 is de website actief.

homo-in-de-kerkHet doel van de website is het bieden van een pastorale handreiking voor de kerken. Dat gebeurt door het toegankelijk maken van materiaal uit kerken van de CGK, GKV en de NGK en door links naar organisaties die Gods Woord als norm en bron van leven aanvaarden. Op de website treft u zo o.a. aan artikelen uit de christelijke pers, preken, portretten, toespraken, kerkelijke besluiten van de drie kerken.

.

God heeft je lief en heeft een plan met je leven: www.IkzoekGod.nl

Theologische Universiteit: De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben een eigen universiteit in  Kampen en Utrecht www.tukampen.nl

Evangelische Hogeschool (EH): Het onderwijs op de EH is gericht op toerusting van jongeren zodat zij als christen in de maatschappij en studie staan. Wij vinden het geweldig dat onze studenten verschil willen maken. www.eh.nl

Wil je iets weten over Evangelie en de Islam: www.evangelie-moslims.nl

Links naar sites, waarop veel informatie over Christelijk Nederland is te vinden: 
Bijbelse kleur en knutselplaten van de Gkv Apeldoorn zuid www.kleur en knutselplaten 
De Evangelische Omroep www.eo.nl

Politiek

cu-logolandelijk (click logo)
Groningen: www.groningen.christenunie.nl  
gemeente Het Hogeland: hethogeland.christenunie.nl
de site van de ChristenUnie-jongeren in Groningen: www.perspectief.nu

logo cgmvVakorganisatie Christennetwerk.cgmv.nl
CGMV is een vakorganisatie voor christenen.
Wij zijn er voor werknemers, werkgevers en   zelfstandigen.

Wij zijn een actief netwerk waarin (ethische) vraagstukken veilig  met elkaar gedeeld en besproken kunnen worden.