Home > Informatie

De gemeente bestaat uit 516 zielen per 01-01-2022.

De kerkelijke gemeente is verdeeld over 4 wijken,
per wijk zijn er ongeveer 50 adressen die worden bearbeid door 1 ouderling, 1 diaken en 2 pastoraalbezoekers.

De predikant is per september 2022:
Ds. A.M. de Hullu, Kerkstraat 9, 9982GA Uithuizermeeden,
tel. 06 5899 4867
e-mail adres: pred.gkv@uithuizermeeden.nl

Postadres van de kerk is:  kerkstraat 7, 9982GA Uithuizermeeden.
e-mail adres secretariaat: secr.gkv@uithuizermeeden.nl

Opgave voor het gemeentelijk kerkblad ‘In de kerkstraat’
e-mail adres:  kerkstraat.gkv@uithuizermeeden.nl

De koster is: mw. H.J. van Warners-Smit, Buurtweg 3, 9982HP Uithuizermeeden,
tel. 0595-415216
e-mail adres: koster.gkv@uithuizermeeden.nl

Als regel wordt er elke zondag om 9.30 en 14.30 uur een kerkdienst belegd. Tijdens de morgendienst is er oppas voor de allerkleinsten. De kerkzaal bied plaats voor ongeveer 700 personen.


De Gereformeerde (vrijgemaakt) kerk te Uithuizermeeden heeft zijn geschiedenis vanaf de vrijmaking in het jaar 1944. Uithuizermeeden is burgerlijk een kerkelijke gemeente, dat neemt niet weg dat de ontkerkelijking ook in het hoge noorden hand over hand toeneemt. Onafhankelijkheid en individualisme voeren ook in het noorden de boventoon en onderscheidt het noorden zich niet van de rest van Nederland.

Dat zegt dus iets over Nederlanders: die hebben blijkbaar God niet nodig,

De Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) van Uithuizermeeden wil in de samenleving ‘kerk’ zijn, dat wil zeggen: eigendom van je ‘Kurios (het Griekse woord voor ‘Heer’, waar het woord kerk vanaf is geleid). Want als eigendom van  God, je Heer, ben je verlost van:

                             ‘ik moet het zelf kunnen’
                                               en
          ‘is dit nu alles er moet toch nog meer zijn?’

Inhoud geven aan kerk-zijn wordt op verschillende manieren ingevuld. We doen dat zowel zondags als door de week. We zien de bijbel als Gods Woord en willen leven zoals God ons dat in de bijbel leert.

Kom eens langs of laat eens wat van je horen.
Kijk ook eens op de pagina met allerlei links

e-mail adres predikant: pred.gkv@uithuizermeeden.nl