Home > Preken

lskhoogendoornds LSK Hoogendoorn

dominee stelt het op prijs als u een preek gebruikt in de eredienst dat u hem daarvan op de hoogte brengt.

pred.gkv@uithuizermeeden.nl

preken om te lezen, thuis of in de eredienst.

preek – ppt – 06-11-2013 (Genesis 1: 11-13) Gods voedselbank

preek – ppt – 18-05-2014 (1 Samuël 15: 11,29,35) heeft God berouw, spijt van wat Hij heeft gedaan?

preek – ppt – 06-01-2013 (Job 1 en 42) de kerk – plaats van vroomheid

preek – ppt – 06-09-2015 (Psalm 122: 1) de kerk een plek van vreugde

preekppt – 30-08-2015 (Psalm 133) de kerk een plaats van vrede

preekppt – 11-03-2015 (Psalm 144: 12-15) tegengestelde ervaringen

preek – ppt – 06-01-2013 (Spreuken 1: 4) levenswijsheid

preekppt – 09-03-2016 (Spreuken 10: 22) wie zegent?

preek – ppt – 01-01-2015 (Spreuken 16: 9) met weinig rijk en toch gelukkig  01-01-2015

preek – ppt – 10-02-2013 (Matteüs 11: 28-30) een goede nachtrust doet wonderen

preek – ppt – 31-03-2013 (Matteüs 28: 1-3) opge-licht

preek – ppt – 03-08-2014 (Markus 13: 9-13) wat zijn de tekenen der tijden?

preek – ppt – 15-12-2013 (Lukas 1: 42b) Gezegend jij onder de vrouwen

preek – ppt – 03-04-2015 (Lukas 23: 34) oog om oog, tand om tand..?

preekppt – 05-04-2015 (Lukas 24: 1-12) nieuw leven eeuwig leven

preek – ppt – 09-05-2013 (Lukas 24: 50) daar gaat Hij dan

preekppt – 13-03-2016 (Johannes 11: 47-52) Kajafas, profeet tegen wil en dank

preekppt – 20-03-2016 (Johannes 12: 27) Jezus’ gebedsemotie

preek – ppt – 02-06-2013 (Johannes 17: 20-13) pleidooi voor éénheid

preekppt – 25-03-2016 (Johannes 19: 16-37) verkondiging

preek – ppt – 14-04-2013 (Handelingen 1: 1-3) machtige woorden, machtige daden

preekppt – 29-05-2016 (Handelingen 2: 22-36) als Pasen en Pinksteren op één dag vallen…

preek – ppt – 10-05-2015 (Handelingen 3: 23-26) hoe gaat het bij ons?

preekppt – 27-09-2015 (Galaten 5: 1) de kerk – plaats van vrijheid!

preek – ppt – 20-04-2014 (Efeziërs 2: 1-10) pasen maakt het verschil

preek – ppt – 14-06-2013 (Efeziërs 4: 1-6) één lichaam

preek – ppt – 12-05-2013 (1 Timoteüs 3: 2a/10) onberispelijk

preek – ppt – 04-11-2015 (1 Timoteüs 6: 6-8) tevreden dankbaar

preek – ppt – 10-03-2013 (Openbaring 4: 1-4) kleur (kijk zie ontdek)

preek – ppt – 13-01-2013 (zondag 1-52) gefeliciteerd met wat de HC je leert

preekppt – 09-08-2015 (zondag 1) u hebt houvast

preekppt – 04-10-2015 (zondag 2) de bittere pil van ellende met het zoete van het evangelie

preek – ppt – 13-10-2013 (zondag 4) wat een ellende

preek – ppt – 10-11-2013 (zondag 5 en 6) gestraft en ontkomen

preekppt – 01-11-2015 (zondag 7) geloven niet voor dummies maar voor smarties

preekppt – 13-12-2015 (zondag 12) Christus profeet

preek – ppt – 20-12-2015 (zondag 13) ben ik Gods kind?

preekppt – 25-12-2015 (zondag 14) Jezus en wij

preekppt – 14-02-2016 (zondag 15-16) nee tegen de dood, ja tegen het leven

preekppt – 21-02-2016 (zondag 17) Christus’ opstanding is voordelig voor ons leven met God

preekppt – 10-04-2016 (zondag 21) Christus’ schatten en gaven

preekppt – 24-04-2016 (zondag 22) ons lichaam doet ertoe, nu…; geschapen naar Gods beeld

preek – ppt – 14-09-2014 (zondag 26) hoe gebruikt de Geest de preek

preek – ppt – 20-01-2013 (zondag 36 en 37) haal Gods NAAM niet naar beneden

preek – ppt – 13-02-2013 (zondag 38) van rustdag naar sabbat naar zondag

preek – ppt – 11-01-2015 (zondag 39) heb ontzag voor gezag

preek – ppt – 03-03-2013 (zondag 40) leven: geheim, kostbaar, kwetsbaar

preek – ppt – 17-03-2013 (zondag 41) het huwelijk als eenheid

preek – ppt – 21-04-2013 (zondag 43) Gods wet betreft ons woord tot onze naaste

preek – ppt – 26-05-2013 (zondag 44) zet uw zinnen niet op…..

preek – ppt – 23-06-2013 (zondag 46) Jezus leert ons bidden

preek – ppt – 07-07-2013 (zondag 48) het konings gebed

preek – ppt – 11-08-2013 (zondag 49) het stilte gebed

preek – ppt – 18-08-2013 (zondag 50) het brood gebed

preek – ppt – 25-08-2013 (zondag 51) het vergevings gebed